MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Minh Thành

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 466770

Tên bưu cục: Minh Thành

Điện thoại: 0979353580

Địa chỉ: Xóm Thanh Lâm, Xã Minh Thành Minh Thành Yên Thành Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 466771

Tên bưu cục: Minh Thành

Điện thoại: 637101

Địa chỉ: Xóm Yên Trường, Xã Minh Thành Minh Thành Yên Thành Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 466783

Tên bưu cục: Minh Thành

Điện thoại: 637101

Địa chỉ: Xóm Yên Trường, Xã Minh Thành Minh Thành Yên Thành Nghệ An

Xem chi tiết>>