MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Minh Trí

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 141400

Tên bưu cục: Minh Trí

Điện thoại: 5995358

Địa chỉ: Thôn Thắng Trí, Xã Minh Trí Minh Trí Sóc Sơn Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 141401

Tên bưu cục: Minh Trí

Điện thoại: 02435995029

Địa chỉ: Thôn Thái Lai, Xã Minh Trí Minh Trí Sóc Sơn Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 141410

Tên bưu cục: Trường Công Nghiệp 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Thắng Hữu, Xã Minh Trí Minh Trí Sóc Sơn Hà Nội

Xem chi tiết>>