MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Minh Xuân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 301020

Tên bưu cục: Minh Xuân

Điện thoại: 02073815600

Địa chỉ: Tổ 15, Phường Minh Xuân Minh Xuân Tuyên Quang Tuyên Quang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 301001

Tên bưu cục: Xuân Hòa

Điện thoại: 810873

Địa chỉ: Tổ 3, Phường Minh Xuân Minh Xuân Tuyên Quang Tuyên Quang

Xem chi tiết>>