MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Mỏ Cày

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Mỏ Cày, Mỏ Cày Nam, Bến Tre là Mã bưu chính 93200, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Mỏ Cày, Mỏ Cày Nam, Bến Tre.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Mỏ Cày, Mỏ Cày Nam, Bến Tre là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Mỏ Cày, Mỏ Cày Nam, Bến Tre là 93200.

2. Mã bưu chính 93200 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 93200 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Mỏ Cày Mỏ Cày Nam, Bến Tre.

Ngoài ra, Mã bưu chính 93200 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Mỏ Cày, Mỏ Cày Nam, Bến Tre.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Mỏ Cày, Mỏ Cày Nam, Bến Tre

Mã bưu chính Phường xã Mỏ Cày, Mỏ Cày Nam, Bến Tre có 5 số là 93200, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Mỏ Cày, Mỏ Cày Nam, Bến Tre

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Mỏ Cày, Mỏ Cày Nam, Bến Tre, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Mỏ Cày, Mỏ Cày Nam, Bến Tre sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 932475

Tên bưu cục: Đăng Trường

Điện thoại: 662828

Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 60, Thị Trấn Mỏ Cày Mỏ Cày Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932000

Tên bưu cục: Mỏ Cày Nam

Điện thoại: 02753662799

Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 60, Thị Trấn Mỏ Cày Mỏ Cày Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932110

Tên bưu cục: Mỏ Cày Nam

Điện thoại: 02753662797

Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 60, Thị Trấn Mỏ Cày Mỏ Cày Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932120

Tên bưu cục: Mỏ Cày Nam

Điện thoại: 02753662797

Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 60, Thị Trấn Mỏ Cày Mỏ Cày Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932477

Tên bưu cục: Thị trấn

Điện thoại: 3843662;3661126

Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, Thị Trấn Mỏ Cày Mỏ Cày Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932011

Tên bưu cục: Thị Trấn 1

Điện thoại: 841244

Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 60, Thị Trấn Mỏ Cày Mỏ Cày Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932472

Tên bưu cục: Thị Trấn 10

Điện thoại: 841499

Địa chỉ: Đường Công Lý, Thị Trấn Mỏ Cày Mỏ Cày Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932013

Tên bưu cục: Thị Trấn 11

Điện thoại: 842608

Địa chỉ: Đường Công Lý, Thị Trấn Mỏ Cày Mỏ Cày Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932476

Tên bưu cục: Thị Trấn 15

Điện thoại: 843040

Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 57, Thị Trấn Mỏ Cày Mỏ Cày Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932014

Tên bưu cục: Thị Trấn 2

Điện thoại: 842216

Địa chỉ: Đường Phan Thanh Giản, Thị Trấn Mỏ Cày Mỏ Cày Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932015

Tên bưu cục: Thị Trấn 3

Điện thoại: 843186

Địa chỉ: Đường Bùi Quang Chiêu, Thị Trấn Mỏ Cày Mỏ Cày Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932016

Tên bưu cục: Thị Trấn 4

Điện thoại: 841823

Địa chỉ: Đường Công Lý, Thị Trấn Mỏ Cày Mỏ Cày Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932017

Tên bưu cục: Thị Trấn 5

Điện thoại: 841491

Địa chỉ: Đường Công Lý, Thị Trấn Mỏ Cày Mỏ Cày Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932018

Tên bưu cục: Thi Trấn 6

Điện thoại: 842065

Địa chỉ: Đường Phan Thanh Giản, Thị Trấn Mỏ Cày Mỏ Cày Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932019

Tên bưu cục: Thị Trấn 7

Điện thoại: 842065

Địa chỉ: Đường Bùi Quang Chiêu, Thị Trấn Mỏ Cày Mỏ Cày Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932470

Tên bưu cục: Thị Trấn 8

Điện thoại: 842931

Địa chỉ: Đường Phan Thanh Giản, Thị Trấn Mỏ Cày Mỏ Cày Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932471

Tên bưu cục: Thị Trấn 9

Điện thoại: 842230

Địa chỉ: Đường Nguyễn Đình Chiểu, Thị Trấn Mỏ Cày Mỏ Cày Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932012

Tên bưu cục: Thị trấn số 11

Điện thoại: 824806

Địa chỉ: Đường Công Lý, Thị Trấn Mỏ Cày Mỏ Cày Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932473

Tên bưu cục: Thị Trấn Số 12

Điện thoại: 842541

Địa chỉ: Đường Bùi Quang Chiêu, Thị Trấn Mỏ Cày Mỏ Cày Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932474

Tên bưu cục: Thị Trấn số 13

Điện thoại: 842351

Địa chỉ: Đường Công Lý, Thị Trấn Mỏ Cày Mỏ Cày Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>