MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Mỏ Chè

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 256523

Tên bưu cục: đại lý hằng

Điện thoại: 862011

Địa chỉ: Tổ Dân Phố 5, Phường Mỏ Chè Mỏ Chè Sông Công Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 256520

Tên bưu cục: Gò Đầm

Điện thoại: 02083862384

Địa chỉ: Tổ Đân Phố 4, Phường Mỏ Chè Mỏ Chè Sông Công Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 256521

Tên bưu cục: Mỏ Chè

Điện thoại: 862917

Địa chỉ: Tổ Dân Phố 2, Phường Mỏ Chè Mỏ Chè Sông Công Thái Nguyên

Xem chi tiết>>