MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Mộ Đạo

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 223080

Tên bưu cục: Mộ Đạo

Điện thoại: 863848

Địa chỉ: Thôn Tràng Nhiệt, Xã Mộ Đạo Mộ Đạo Quế Võ Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 223081

Tên bưu cục: Nvh Thôn Trúc Ổ

Điện thoại: 629010

Địa chỉ: Thôn Mộ Đạo, Xã Mộ Đạo Mộ Đạo Quế Võ Bắc Ninh

Xem chi tiết>>