MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Mường Cang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 393303

Tên bưu cục: Xã Mường Cang

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Nà Ban, Xã Mường Cang Mường Cang Than Uyên Lai Châu

Xem chi tiết>>