MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Mường Chà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 383300

Tên bưu cục: Mường Chà

Điện thoại: 02153842719

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Mường Chà Mường Chà Mường Chà Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 383380

Tên bưu cục: Mường Chà

Điện thoại: 02153842641

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Mường Chà Mường Chà Mường Chà Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 383580

Tên bưu cục: Mường Chà

Điện thoại: 02153842641

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Mường Chà Mường Chà Mường Chà Điện Biên

Xem chi tiết>>