MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Mường Lói

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 384482

Tên bưu cục: Xã Mường Lói

Điện thoại: 0916961014

Địa chỉ: Bản Lói 1, Xã Mường Lói Mường Lói Điện Biên Điện Biên

Xem chi tiết>>