MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Mường Mìn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 453025

Tên bưu cục: độc lập

Điện thoại:

Địa chỉ: Bản Chiềng, Xã Mường Mìn Mường Mìn Quan Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 453024

Tên bưu cục: Mường Mìn

Điện thoại: 01256743226

Địa chỉ: Bản Chiềng, Xã Mường Mìn Mường Mìn Quan Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>