MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Mường Tè

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 392010

Tên bưu cục: Mường Tè

Điện thoại: 99423007

Địa chỉ: Bản Nậm Cúm, Xã Mường Tè Mường Tè Mường Tè Lai Châu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 392011

Tên bưu cục: Pắc Ma

Điện thoại: 883311

Địa chỉ: Bản Pác Ma, Xã Mường Tè Mường Tè Mường Tè Lai Châu

Xem chi tiết>>