MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Mường Thanh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 381040

Tên bưu cục: KHL Thành phố Điện Biên Phủ

Điện thoại: 02153813666

Địa chỉ: Tổ Dân Phố 10, Phường Mường Thanh Mường Thanh Điện Biên Phủ Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 380100

Tên bưu cục: KT ĐIỆN BIÊN

Điện thoại: 02153825834

Địa chỉ: Tổ Dân Phố 10, Phường Mường Thanh Mường Thanh Điện Biên Phủ Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 380900

Tên bưu cục: KT1 Điện Biên

Điện thoại: 02153835825

Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mường Thanh Mường Thanh Điện Biên Phủ Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 381038

Tên bưu cục: Mường thanh 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Hoàng Công Chất, Phường Mường Thanh Mường Thanh Điện Biên Phủ Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 380000

Tên bưu cục: Tp Điện Biên Phủ

Điện thoại: 02153825835

Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Mường Thanh Mường Thanh Điện Biên Phủ Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 381140

Tên bưu cục: Trung tâm Thành phố Điện Biên Phủ

Điện thoại: 02153831985

Địa chỉ: Tổ Dân Phố 10, Phường Mường Thanh Mường Thanh Điện Biên Phủ Điện Biên

Xem chi tiết>>