MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Mường Thín

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 382740

Tên bưu cục: Mường Thín

Điện thoại: 0914440947

Địa chỉ: Bản Thín A, Xã Mường Thín Mường Thín Tuần Giáo Điện Biên

Xem chi tiết>>