MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Mường Toong

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 384050

Tên bưu cục: Mường Toong

Điện thoại: 0943334902

Địa chỉ: Bản Mường Toong 1, Xã Mường Toong Mường Toong Mường Nhé Điện Biên

Xem chi tiết>>