MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Mỹ An

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng là Mã bưu chính 55690, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng là 55690.

2. Mã bưu chính 55690 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 55690 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Mỹ An Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 55690 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Mã bưu chính Phường xã Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng có 5 số là 55690, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 556900

Tên bưu cục: An Thượng

Điện thoại: 836140

Địa chỉ: Sô´15, Đường Ngũ Hành Sơn, Phường Bắc Mỹ An Mỹ An Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556908

Tên bưu cục: An Thượng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´15, Đường Ngũ Hành Sơn, Phường Bắc Mỹ An Mỹ An Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556910

Tên bưu cục: Bắc Mỹ An

Điện thoại: 954338

Địa chỉ: Sô´59, Đường Ngũ Hành Sơn, Phường Bắc Mỹ An Mỹ An Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556907

Tên bưu cục: Đại Học Kinh Tế

Điện thoại: 955881

Địa chỉ: Tổ 59, Cụm An Thượng, Phường Bắc Mỹ An Mỹ An Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556909

Tên bưu cục: Hồ Xuân Hương

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´105, Đường Hồ Xuân Hương, Phường Bắc Mỹ An Mỹ An Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556912

Tên bưu cục: KTX Đại học kinh tế

Điện thoại: 3954356

Địa chỉ: Sô´37, Đường Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An Mỹ An Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 557065

Tên bưu cục: Mỹ An

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Lô 55/D5, Đường Mỹ An 18, Phường Mỹ An Mỹ An Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556920

Tên bưu cục: Ngũ Hành Sơn

Điện thoại: 0236.3950666

Địa chỉ: Sô´376, Đường Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An Mỹ An Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556901

Tên bưu cục: Ngũ Hành Sơn

Điện thoại: 955070

Địa chỉ: Sô´154D, Đường Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An Mỹ An Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556913

Tên bưu cục: Nguyễn Văn Trỗi

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´110, Đường Nguyễn Văn Thoại, Phường Mỹ An Mỹ An Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556940

Tên bưu cục: Nguyễn Văn Trỗi

Điện thoại: 847893

Địa chỉ: Sô´110, Đường Nguyễn Văn Thoại, Phường Bắc Mỹ An Mỹ An Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 557077

Tên bưu cục: NHS2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´71, Đường Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An Mỹ An Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 557078

Tên bưu cục: NHS6

Điện thoại:

Địa chỉ: Tổ 19, Phường Mỹ An Mỹ An Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556902

Tên bưu cục: Phan Tứ

Điện thoại: 836488

Địa chỉ: Sô´250, Đường Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An Mỹ An Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 556911

Tên bưu cục: Phan Tứ 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´45, Đường Phan Tứ, Phường Bắc Mỹ An Mỹ An Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Xem chi tiết>>