MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Mỹ Bình

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Mỹ Bình, Long xuyên, An Giang là Mã bưu chính 88106, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Mỹ Bình, Long xuyên, An Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Mỹ Bình, Long xuyên, An Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Mỹ Bình, Long xuyên, An Giang là 88106.

2. Mã bưu chính 88106 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 88106 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Mỹ Bình Long xuyên, An Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 88106 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Mỹ Bình, Long xuyên, An Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Mỹ Bình, Long xuyên, An Giang

Mã bưu chính Phường xã Mỹ Bình, Long xuyên, An Giang có 5 số là 88106, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Mỹ Bình, Long xuyên, An Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Mỹ Bình, Long xuyên, An Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Mỹ Bình, Long xuyên, An Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 880900

Tên bưu cục: An Giang

Điện thoại: 02963854529

Địa chỉ: Sô´106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình Mỹ Bình Long xuyên An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 881115

Tên bưu cục: Bưu cục HCC An Giang

Điện thoại: 029638535323

Địa chỉ: Sô´05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình Mỹ Bình Long xuyên An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 881110

Tên bưu cục: Long Xuyên

Điện thoại: 02963855210

Địa chỉ: Sô´106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình Mỹ Bình Long xuyên An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 880000

Tên bưu cục: Long Xuyên

Điện thoại: 02963955955

Địa chỉ: Sô´106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình Mỹ Bình Long xuyên An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 880100

Tên bưu cục: Long Xuyên

Điện thoại: 02963853076

Địa chỉ: Sô´106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình Mỹ Bình Long xuyên An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 881062

Tên bưu cục: Long Xuyên Số 009

Điện thoại: 953197

Địa chỉ: Sô´167A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình Mỹ Bình Long xuyên An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 881063

Tên bưu cục: Long Xuyên Số 027

Điện thoại: 954738

Địa chỉ: Sô´9/3, Đường Châu Văn Liêm, Phường Mỹ Bình Mỹ Bình Long xuyên An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 881064

Tên bưu cục: Long Xuyên Số 047

Điện thoại: 956460

Địa chỉ: Sô´52, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình Mỹ Bình Long xuyên An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 881065

Tên bưu cục: Long Xuyên Số 048

Điện thoại: 956461

Địa chỉ: Sô´157/2, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình Mỹ Bình Long xuyên An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 881066

Tên bưu cục: Long Xuyên Số 050

Điện thoại: 956462

Địa chỉ: Sô´19/1, Đường Nguyễn Du, Phường Mỹ Bình Mỹ Bình Long xuyên An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 881060

Tên bưu cục: Nguyễn Du

Điện thoại: 953870

Địa chỉ: Sô´2, Đường Lê Lợi, Phường Mỹ Bình Mỹ Bình Long xuyên An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 881106

Tên bưu cục: số 27

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´5, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình Mỹ Bình Long xuyên An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 881120

Tên bưu cục: VP BĐT An Giang

Điện thoại: 0763855025

Địa chỉ: Sô´05, Đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình Mỹ Bình Long xuyên An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 881220

Tên bưu cục: VP TTKTVC Long Xuyên

Điện thoại: 02963959040

Địa chỉ: Sô´106, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình Mỹ Bình Long xuyên An Giang

Xem chi tiết>>