MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Mỹ Đình 2

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội là Mã bưu chính 12910, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội là 12910.

2. Mã bưu chính 12910 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 12910 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 12910 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội có 5 số là 12910, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 130670

Tên bưu cục: BCP Phạm Hùng

Điện thoại: 024.37857288

Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2 Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 129080

Tên bưu cục: BCP TMĐT Nguyễn Cơ Thạch

Điện thoại: 02432272092

Địa chỉ: Sô´16, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2 Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 100940

Tên bưu cục: Bưu cục Khai thác Chuyển phát nhanh

Điện thoại: 04.85853250

Địa chỉ: Sô´số 5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2 Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 100956

Tên bưu cục: Bưu cục Ngoại dịch NB

Điện thoại: 0435843324

Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2 Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 130660

Tên bưu cục: Bưu cục phát Ngoại dịch

Điện thoại: 024.37681817

Địa chỉ: Sô´số 5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2 Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 129131

Tên bưu cục: Chợ 19-8

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´chợ MỹĐình, Xóm Chợ, Xã Mỹ Đình Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 129128

Tên bưu cục: Đình Thôn 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ, Xã Mỹ Đình Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 129129

Tên bưu cục: Đình Thôn 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đình Thôn, Xã Mỹ Đình Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 100930

Tên bưu cục: DP - Hà Nội

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 100931

Tên bưu cục: DP - VP CÔNG TY

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2 Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 100910

Tên bưu cục: Hà Nội LT

Điện thoại: 04.37683639

Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2 Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 100920

Tên bưu cục: Hà Nội NT

Điện thoại: 02437682971

Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2 Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 130665

Tên bưu cục: HCC Từ Liêm

Điện thoại: 024.32262739

Địa chỉ: Sô´19, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2 Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 129090

Tên bưu cục: KHL Mỹ Đình

Điện thoại: 024.37853333

Địa chỉ: Sô´19, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2 Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 130655

Tên bưu cục: KHL Thăng Long

Điện thoại: 024.32272098

Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2 Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 100960

Tên bưu cục: MOC Ngoại dịch

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 100961

Tên bưu cục: MOC Nội dịch

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´5, Đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 129120

Tên bưu cục: Mỹ Đình

Điện thoại: 7685790

Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 129130

Tên bưu cục: Mỹ Đình 1

Điện thoại: 7850060

Địa chỉ: Đường Trần Bình, Xã Mỹ Đình Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 129140

Tên bưu cục: Mỹ Đình 2

Điện thoại: 024.37870780

Địa chỉ: Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2 Mỹ Đình 2 Nam Từ Liêm Hà Nội

Xem chi tiết>>