MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Mỹ Hưng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Mỹ Hưng, Phục Hòa, Cao Bằng là Mã bưu chính 27788, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Mỹ Hưng, Phục Hòa, Cao Bằng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Mỹ Hưng, Phục Hòa, Cao Bằng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Mỹ Hưng, Phục Hòa, Cao Bằng là 27788.

2. Mã bưu chính 27788 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 27788 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Mỹ Hưng Phục Hòa, Cao Bằng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 27788 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Mỹ Hưng, Phục Hòa, Cao Bằng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Mỹ Hưng, Phục Hòa, Cao Bằng

Mã bưu chính Phường xã Mỹ Hưng, Phục Hòa, Cao Bằng có 5 số là 27788, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Mỹ Hưng, Phục Hòa, Cao Bằng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Mỹ Hưng, Phục Hòa, Cao Bằng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Mỹ Hưng, Phục Hòa, Cao Bằng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 277880

Tên bưu cục: Mỹ Hưng

Điện thoại: 0963529 071

Địa chỉ: Xóm Tục Mỹ, Xã Mỹ Hưng Mỹ Hưng Phục Hòa Cao Bằng

Xem chi tiết>>