MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Mỹ Khánh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ là Mã bưu chính 90440, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ là 90440.

2. Mã bưu chính 90440 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 90440 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Mỹ Khánh Phong Điền, Cần Thơ.

Ngoài ra, Mã bưu chính 90440 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ

Mã bưu chính Phường xã Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ có 5 số là 90440, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 904402

Tên bưu cục: Du Lịch Mỹ Khánh

Điện thoại: 3942470

Địa chỉ: Sô´335, Đường Lộ Vòng Cung, Xã Mỹ Khánh Mỹ Khánh Phong Điền Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904405

Tên bưu cục: Mỹ Ái

Điện thoại: 3913532

Địa chỉ: Sô´184 tổ 22, Ấp Mỹ Ái, Xã Mỹ Khánh Mỹ Khánh Phong Điền Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904404

Tên bưu cục: Mỹ Ái 1

Điện thoại: 3913533

Địa chỉ: Sô´255, Ấp Mỹ Ái, Xã Mỹ Khánh Mỹ Khánh Phong Điền Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904403

Tên bưu cục: Mỹ Ái 2

Điện thoại: 3942471

Địa chỉ: Sô´475 A, Ấp Mỹ Ái, Xã Mỹ Khánh Mỹ Khánh Phong Điền Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904401

Tên bưu cục: Mỹ Khánh

Điện thoại: 09293911100

Địa chỉ: Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Khánh Mỹ Khánh Phong Điền Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904406

Tên bưu cục: Mỹ Khánh 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Khánh Mỹ Khánh Phong Điền Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904411

Tên bưu cục: Mỹ Phước

Điện thoại: 942644

Địa chỉ: Sô´215, Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Khánh Mỹ Khánh Phong Điền Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904412

Tên bưu cục: Mỹ Phước 1

Điện thoại: 942730

Địa chỉ: Sô´Tổ 1, Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Khánh Mỹ Khánh Phong Điền Cần Thơ

Xem chi tiết>>