MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Mỹ Lệ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Mỹ Lệ, Cần Đước, Long An là Mã bưu chính 85279, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Mỹ Lệ, Cần Đước, Long An.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Mỹ Lệ, Cần Đước, Long An là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Mỹ Lệ, Cần Đước, Long An là 85279.

2. Mã bưu chính 85279 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 85279 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Mỹ Lệ Cần Đước, Long An.

Ngoài ra, Mã bưu chính 85279 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Mỹ Lệ, Cần Đước, Long An.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Mỹ Lệ, Cần Đước, Long An

Mã bưu chính Phường xã Mỹ Lệ, Cần Đước, Long An có 5 số là 85279, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Mỹ Lệ, Cần Đước, Long An

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Mỹ Lệ, Cần Đước, Long An, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Mỹ Lệ, Cần Đước, Long An sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 852806

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Rạch Đào, Xã Mỹ Lệ Mỹ Lệ Cần Đước Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 852803

Tên bưu cục: Cần Đước số 23

Điện thoại: 072885002

Địa chỉ: Ấp Rạch Đào, Xã Mỹ Lệ Mỹ Lệ Cần Đước Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 852804

Tên bưu cục: Cần Đước số 30

Điện thoại: 072712012

Địa chỉ: Sô´70, Ấp Long Mỹ, Xã Mỹ Lệ Mỹ Lệ Cần Đước Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 852805

Tên bưu cục: Cần Đước số 36

Điện thoại: 072712014

Địa chỉ: Ấp Rạch Đào, Xã Mỹ Lệ Mỹ Lệ Cần Đước Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 852790

Tên bưu cục: Mỹ Lệ

Điện thoại: 02723884498

Địa chỉ: Ấp Rạch Đào, Xã Mỹ Lệ Mỹ Lệ Cần Đước Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 852791

Tên bưu cục: Mỹ Lệ 2

Điện thoại: 02723885644

Địa chỉ: Ấp Chợ Trạm, Xã Mỹ Lệ Mỹ Lệ Cần Đước Long An

Xem chi tiết>>