MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Mỹ Phước

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Mỹ Phước, Bàu Bàng, Bình Dương là Mã bưu chính 82310, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Mỹ Phước, Bàu Bàng, Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Mỹ Phước, Bàu Bàng, Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Mỹ Phước, Bàu Bàng, Bình Dương là 82310.

2. Mã bưu chính 82310 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 82310 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Mỹ Phước Bàu Bàng, Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 82310 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Mỹ Phước, Bàu Bàng, Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Mỹ Phước, Bàu Bàng, Bình Dương

Mã bưu chính Phường xã Mỹ Phước, Bàu Bàng, Bình Dương có 5 số là 82310, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Mỹ Phước, Bàu Bàng, Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Mỹ Phước, Bàu Bàng, Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Mỹ Phước, Bàu Bàng, Bình Dương sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 823100

Tên bưu cục: Bến Cát

Điện thoại: 06503558646

Địa chỉ: Khu phố 2, Thị Trấn Mỹ Phước Mỹ Phước Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823180

Tên bưu cục: Bến Cát

Điện thoại: 06503558646

Địa chỉ: Khu phố 2, Thị Trấn Mỹ Phước Mỹ Phước Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823310

Tên bưu cục: Bến Cát

Điện thoại: 06503558646

Địa chỉ: Khu phố 2, Thị Trấn Mỹ Phước Mỹ Phước Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823550

Tên bưu cục: KCN Mỹ Phước 2

Điện thoại: 06503595858

Địa chỉ: Đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Thị Trấn Mỹ Phước Mỹ Phước Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823120

Tên bưu cục: Khu Công Nghiệp Mỹ Phước

Điện thoại: 06503566990

Địa chỉ: Ngõ P MỸ PHƯỚC, Đường ĐỒI 2/9, Thị Trấn Mỹ Phước Mỹ Phước Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823131

Tên bưu cục: Mỹ Phước 11

Điện thoại: 566936

Địa chỉ: Khu phố 2, Thị Trấn Mỹ Phước Mỹ Phước Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823132

Tên bưu cục: Mỹ Phước 12

Điện thoại: 558178

Địa chỉ: Khu phố 2, Thị Trấn Mỹ Phước Mỹ Phước Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823158

Tên bưu cục: Mỹ Phước 17

Điện thoại: 567482

Địa chỉ: Đường N3, Khu công nghiệp Mỹ Phước, Thị Trấn Mỹ Phước Mỹ Phước Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823116

Tên bưu cục: Mỹ Phước 18

Điện thoại: 558885

Địa chỉ: Đường N3, Khu công nghiệp Mỹ Phước, Thị Trấn Mỹ Phước Mỹ Phước Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823118

Tên bưu cục: Mỹ Phước 20

Điện thoại: 567020

Địa chỉ: Đường D7, Khu công nghiệp Mỹ Phước, Thị Trấn Mỹ Phước Mỹ Phước Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823102

Tên bưu cục: Mỹ Phước 25

Điện thoại: 567095

Địa chỉ: Đường N1, Khu công nghiệp Mỹ Phước, Thị Trấn Mỹ Phước Mỹ Phước Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823103

Tên bưu cục: Mỹ Phước 27

Điện thoại: 567097

Địa chỉ: Đường D4, Khu công nghiệp Mỹ Phước, Thị Trấn Mỹ Phước Mỹ Phước Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823107

Tên bưu cục: Mỹ Phước 29

Điện thoại: 558620

Địa chỉ: Khu phố 2, Thị Trấn Mỹ Phước Mỹ Phước Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823108

Tên bưu cục: Mỹ Phước 30

Điện thoại: 567311

Địa chỉ: Đường N5, Khu công nghiệp Mỹ Phước, Thị Trấn Mỹ Phước Mỹ Phước Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823109

Tên bưu cục: Mỹ Phước 31

Điện thoại: 558679

Địa chỉ: Khu phố 2, Thị Trấn Mỹ Phước Mỹ Phước Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823111

Tên bưu cục: Mỹ Phước 32

Điện thoại: 567324

Địa chỉ: Đường N3, Khu công nghiệp Mỹ Phước, Thị Trấn Mỹ Phước Mỹ Phước Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823115

Tên bưu cục: Mỹ Phước 33

Điện thoại: 567330

Địa chỉ: Đường N5, Khu công nghiệp Mỹ Phước, Thị Trấn Mỹ Phước Mỹ Phước Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823112

Tên bưu cục: Mỹ Phước 34

Điện thoại: 567355

Địa chỉ: Đường N4, Khu công nghiệp Mỹ Phước, Thị Trấn Mỹ Phước Mỹ Phước Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823110

Tên bưu cục: Mỹ Phước 35

Điện thoại: 567380

Địa chỉ: Đường D9, Khu công nghiệp Mỹ Phước, Thị Trấn Mỹ Phước Mỹ Phước Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823113

Tên bưu cục: Mỹ Phước 36

Điện thoại: 558723

Địa chỉ: Khu phố 2, Thị Trấn Mỹ Phước Mỹ Phước Bàu Bàng Bình Dương

Xem chi tiết>>