MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Mỹ Tiến

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 423940

Tên bưu cục: Mỹ Tiến

Điện thoại: 01238611980

Địa chỉ: Thôn La Chợ, Xã Mỹ Tiến Mỹ Tiến Mỹ Lộc Nam Định

Xem chi tiết>>