MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Mỹ Xuân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu là Mã bưu chính 79563, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu là 79563.

2. Mã bưu chính 79563 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 79563 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Mỹ Xuân Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 79563 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

Mã bưu chính Phường xã Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu có 5 số là 79563, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 795637

Tên bưu cục: Chợ Mỹ Xuân

Điện thoại: 899364

Địa chỉ: Ấp Mỹ Tân, Xã Mỹ Xuân Mỹ Xuân Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795634

Tên bưu cục: Mỹ Thạnh

Điện thoại: 895906

Địa chỉ: Ấp Mỹ Thạnh, Xã Mỹ Xuân Mỹ Xuân Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795630

Tên bưu cục: Mỹ Xuân

Điện thoại: 02543.899900

Địa chỉ: Ấp Bến Đình, Xã Mỹ Xuân Mỹ Xuân Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795640

Tên bưu cục: Mỹ Xuân A

Điện thoại: 02543.899200

Địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Xã Mỹ Xuân Mỹ Xuân Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795633

Tên bưu cục: Phú Hà 1

Điện thoại: 931156

Địa chỉ: Ấp Phú Hà, Xã Mỹ Xuân Mỹ Xuân Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795632

Tên bưu cục: Phước Hưng 1

Điện thoại: 931154

Địa chỉ: Ấp Phước Hưng, Xã Mỹ Xuân Mỹ Xuân Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795653

Tên bưu cục: Phước Hưng 2

Điện thoại: 931737

Địa chỉ: Ấp Phước Hưng, Xã Mỹ Xuân Mỹ Xuân Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795636

Tên bưu cục: Phước Lập

Điện thoại: 89233

Địa chỉ: Ấp Phước Lập, Xã Mỹ Xuân Mỹ Xuân Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795654

Tên bưu cục: Phước Lập 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Phước Lập, Xã Mỹ Xuân Mỹ Xuân Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795655

Tên bưu cục: Phước Lập 2

Điện thoại: 931758

Địa chỉ: Ấp Phước Lập, Xã Mỹ Xuân Mỹ Xuân Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795651

Tên bưu cục: Phước Thạnh 1

Điện thoại: 899691

Địa chỉ: Ấp Phước Thạnh, Xã Mỹ Xuân Mỹ Xuân Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795635

Tên bưu cục: Thị Vải

Điện thoại: 899800

Địa chỉ: Ấp Thị Vải, Xã Mỹ Xuân Mỹ Xuân Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795631

Tên bưu cục: Thị Vải 1

Điện thoại: 931152

Địa chỉ: Ấp Thị Vải, Xã Mỹ Xuân Mỹ Xuân Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 795652

Tên bưu cục: Thị Vải 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Thị Vải, Xã Mỹ Xuân Mỹ Xuân Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>