MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Mỹ Xuyên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng là Mã bưu chính 95300, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng là 95300.

2. Mã bưu chính 95300 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 95300 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên, Sóc Trăng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 95300 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Mã bưu chính Phường xã Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng có 5 số là 95300, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 953003

Tên bưu cục: Châu Thành

Điện thoại: 3852747

Địa chỉ: Sô´46, Đường Tỉnh Lộ 8, Thị Trấn Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 953002

Tên bưu cục: Châu Thành A

Điện thoại: 0793660314

Địa chỉ: Sô´74, Đường Tỉnh Lộ 8, Thị Trấn Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 953060

Tên bưu cục: Mỹ Xuyên

Điện thoại: 02993852599

Địa chỉ: Sô´05, Đường Lê Lợi, Thị Trấn Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 953070

Tên bưu cục: Mỹ Xuyên

Điện thoại: 02993852599

Địa chỉ: Sô´05, Đường Lê Lợi, Thị Trấn Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 953000

Tên bưu cục: Mỹ Xuyên

Điện thoại: 02993852599

Địa chỉ: Sô´05, Đường Lê Lợi, Thị Trấn Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 953001

Tên bưu cục: Số 199a

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´199A, Đường Triệu Nương, Thị Trấn Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 953051

Tên bưu cục: Số 33

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Triệu Nương, Thị Trấn Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 953053

Tên bưu cục: Số 38

Điện thoại: 0793831229

Địa chỉ: Sô´38, Đường Tỉnh Lộ 8, Thị Trấn Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 953004

Tên bưu cục: Số 41

Điện thoại: 852877

Địa chỉ: Sô´41, Đường Tỉnh lộ 8, Thị Trấn Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 953052

Tên bưu cục: Số 52

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Tỉnh Lộ 8, Thị Trấn Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 953005

Tên bưu cục: Số 63

Điện thoại: 852980

Địa chỉ: Sô´63, Đường Tỉnh lộ 8, Thị Trấn Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 953054

Tên bưu cục: Tú Nga

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´53, Đường Tỉnh Lộ 8, Thị Trấn Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên Mỹ Xuyên Sóc Trăng

Xem chi tiết>>