MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nà Chì

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 314680

Tên bưu cục: Nà Trì

Điện thoại: 0834211724

Địa chỉ: Thôn Nà Trì, Xã Nà Chì Nà Chì Xín Mần Hà Giang

Xem chi tiết>>