MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Nà Khoa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên là Mã bưu chính 38530, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên là 38530.

2. Mã bưu chính 38530 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 38530 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Nà Khoa Nậm Pồ, Điện Biên.

Ngoài ra, Mã bưu chính 38530 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên

Mã bưu chính Phường xã Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên có 5 số là 38530, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 385315

Tên bưu cục: Nà Khoa

Điện thoại: 0973490125

Địa chỉ: Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa Nà Khoa Nậm Pồ Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 385380

Tên bưu cục: Nậm Pồ

Điện thoại: 02153745688

Địa chỉ: Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa Nà Khoa Nậm Pồ Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 385410

Tên bưu cục: Nậm Pồ

Điện thoại: 02153745688

Địa chỉ: Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa Nà Khoa Nậm Pồ Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 385310

Tên bưu cục: Nậm Pồ

Điện thoại: 02153745666

Địa chỉ: Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa Nà Khoa Nậm Pồ Điện Biên

Xem chi tiết>>