MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Na Lay

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Na Lay, Mường Lay, Điện Biên là Mã bưu chính 38392, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Na Lay, Mường Lay, Điện Biên.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Na Lay, Mường Lay, Điện Biên là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Na Lay, Mường Lay, Điện Biên là 38392.

2. Mã bưu chính 38392 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 38392 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Na Lay Mường Lay, Điện Biên.

Ngoài ra, Mã bưu chính 38392 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Na Lay, Mường Lay, Điện Biên.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Na Lay, Mường Lay, Điện Biên

Mã bưu chính Phường xã Na Lay, Mường Lay, Điện Biên có 5 số là 38392, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Na Lay, Mường Lay, Điện Biên

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Na Lay, Mường Lay, Điện Biên, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Na Lay, Mường Lay, Điện Biên sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 383920

Tên bưu cục: Bản Toong

Điện thoại: 852491

Địa chỉ: Tổ 3, Phường Na Lay Na Lay Mường Lay Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 383980

Tên bưu cục: Nậm Cản

Điện thoại: 02153852301

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Na Lay Na Lay Mường Lay Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 383900

Tên bưu cục: Tx Mường Lay

Điện thoại: 02153852303

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Na Lay Na Lay Mường Lay Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 383960

Tên bưu cục: Tx Mường Lay

Điện thoại: 02153852302

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Na Lay Na Lay Mường Lay Điện Biên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 383970

Tên bưu cục: Tx Mường Lay

Điện thoại: 02153852302

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Na Lay Na Lay Mường Lay Điện Biên

Xem chi tiết>>