MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nà Sác

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 274920

Tên bưu cục: Nà Sác

Điện thoại: 0974606647

Địa chỉ: Xóm Bản Hòa Mục 1, Xã Nà Sác Nà Sác Hà Quảng Cao Bằng

Xem chi tiết>>