MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nà Tăm

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 391360

Tên bưu cục: Nà Tăm

Điện thoại: 01296923911

Địa chỉ: Bản Nà Tăm, Xã Nà Tăm Nà Tăm Tam Đường Lai Châu

Xem chi tiết>>