MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nam Chính

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 416480

Tên bưu cục: Nam Chính

Điện thoại: 0946222978

Địa chỉ: Thôn Năng tĩnh, Xã Nam Chính Nam Chính Tiền Hải Thái Bình

Xem chi tiết>>