MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nậm Cuổi

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 392700

Tên bưu cục: Nậm Cuổi

Điện thoại: 874750

Địa chỉ: Bản Cuổi Nưa, Xã Nậm Cuổi Nậm Cuổi Sìn Hồ Lai Châu

Xem chi tiết>>