MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nam Điền

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 426950

Tên bưu cục: Nam Điền

Điện thoại: 0948023040

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Nam Điền Nam Điền Nghĩa Hưng Nam Định

Xem chi tiết>>