MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Nam Du

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Nam Du, Kiên Hải, Kiên Giang là Mã bưu chính 92414, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Nam Du, Kiên Hải, Kiên Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Nam Du, Kiên Hải, Kiên Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Nam Du, Kiên Hải, Kiên Giang là 92414.

2. Mã bưu chính 92414 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 92414 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Nam Du Kiên Hải, Kiên Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 92414 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Nam Du, Kiên Hải, Kiên Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Nam Du, Kiên Hải, Kiên Giang

Mã bưu chính Phường xã Nam Du, Kiên Hải, Kiên Giang có 5 số là 92414, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Nam Du, Kiên Hải, Kiên Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Nam Du, Kiên Hải, Kiên Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Nam Du, Kiên Hải, Kiên Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 924145

Tên bưu cục: An Phú

Điện thoại: 831818

Địa chỉ: Ấp An Phú, Xã Nam Du Nam Du Kiên Hải Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 924140

Tên bưu cục: Hòn Ngang

Điện thoại: 02973831902

Địa chỉ: Ấp An Phú, Xã Nam Du Nam Du Kiên Hải Kiên Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 924141

Tên bưu cục: Nam Du

Điện thoại: 690559

Địa chỉ: Ấp Hòn Mấu, Xã Nam Du Nam Du Kiên Hải Kiên Giang

Xem chi tiết>>