MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nậm Ét

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 365474

Tên bưu cục: Nậm Ét

Điện thoại: 01255819504

Địa chỉ: Bản Muông, Xã Nậm Ét Nậm Ét Quỳnh Nhai Sơn La

Xem chi tiết>>