MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nam Hưng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 185820

Tên bưu cục: Nam Hưng

Điện thoại: 882695

Địa chỉ: Thôn Bạch Sa Làng, Xã Nam Hưng Nam Hưng Tiên Lãng Hải Phòng

Xem chi tiết>>