MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nậm Khăn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 384610

Tên bưu cục: Nậm Khăn

Điện thoại: 844600

Địa chỉ: Bản Nậm Khăn, Xã Nậm Khăn Nậm Khăn Mường Chà Điện Biên

Xem chi tiết>>