MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nậm Khoà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 314259

Tên bưu cục: NẬM KHOÀ

Điện thoại: 0912810603

Địa chỉ: Thôn Hùng An, Xã Nậm Khoà Nậm Khoà Hoàng Su Phì Hà Giang

Xem chi tiết>>