MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nam Lợi

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 424800

Tên bưu cục: Nam Lợi

Điện thoại: 0945074960

Địa chỉ: Thôn Đô Quan, Xã Nam Lợi Nam Lợi Nam Trực Nam Định

Xem chi tiết>>