MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nậm Mả

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 335023

Tên bưu cục: Nậm Mả

Điện thoại: 01652262902

Địa chỉ: Thôn Nậm Mả, Xã Nậm Mả Nậm Mả Văn Bàn Lào Cai

Xem chi tiết>>