MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nam Nghĩa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 475110

Tên bưu cục: Nam Nghĩa

Điện thoại: 0945141207

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nam Nghĩa Nam Nghĩa Nam Đàn Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 475111

Tên bưu cục: Nam Nghĩa

Điện thoại: 02383755101

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Nam Nghĩa Nam Nghĩa Nam Đàn Nghệ An

Xem chi tiết>>