MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nam Phú

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 416610

Tên bưu cục: Nam Phú

Điện thoại: 0943915718

Địa chỉ: Thôn Thúy Lạc, Xã Nam Phú Nam Phú Tiền Hải Thái Bình

Xem chi tiết>>