MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Nam Phước

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam là Mã bưu chính 56270, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam là 56270.

2. Mã bưu chính 56270 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 56270 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Nam Phước Duy Xuyên, Quảng Nam.

Ngoài ra, Mã bưu chính 56270 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam

Mã bưu chính Phường xã Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam có 5 số là 56270, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 562710

Tên bưu cục: Cầu Chìm

Điện thoại: 02353878333

Địa chỉ: Khối Phố Mỹ Hòa, Thị Trấn Nam Phước Nam Phước Duy Xuyên Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 562720

Tên bưu cục: Duy Xuyên

Điện thoại: 02353877431

Địa chỉ: Khối Phố Long Xuyên 2 (đội 2+3), Thị Trấn Nam Phước Nam Phước Duy Xuyên Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 562770

Tên bưu cục: Duy Xuyên

Điện thoại: 02353778000

Địa chỉ: Khối Phố Long Xuyên 2 (đội 2+3), Thị Trấn Nam Phước Nam Phước Duy Xuyên Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 562700

Tên bưu cục: Duy Xuyên

Điện thoại: 02353877251

Địa chỉ: Khối Phố Long Xuyên 2 (đội 2+3), Thị Trấn Nam Phước Nam Phước Duy Xuyên Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 562701

Tên bưu cục: Mỹ Hạt

Điện thoại: 778333

Địa chỉ: Thôn Mỹ Hạt, Thị Trấn Nam Phước Nam Phước Duy Xuyên Quảng Nam

Xem chi tiết>>