MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nam Phương Tiến

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 156291

Tên bưu cục: độc lập xã Nam Phương Tiến

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Nam Hài, Xã Nam Phương Tiến Nam Phương Tiến Chương Mỹ Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 156280

Tên bưu cục: Nam Phương Tiến

Điện thoại: 0975518579

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Nam Hài, Xã Nam Phương Tiến Nam Phương Tiến Chương Mỹ Hà Nội

Xem chi tiết>>