MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nam Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 139900

Tên bưu cục: Nam Sơn

Điện thoại: 02438855444

Địa chỉ: Xóm Thanh Hoa, Xã Nam Sơn Nam Sơn Sóc Sơn Hà Nội

Xem chi tiết>>