MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nam Thắng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 416570

Tên bưu cục: Nam Thắng

Điện thoại: 883259

Địa chỉ: Thôn Nam Đồng Bắc, Xã Nam Thắng Nam Thắng Tiền Hải Thái Bình

Xem chi tiết>>