MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nam Thành

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 431502

Tên bưu cục: DAI LY HOAI

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành Nam Thành Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 431509

Tên bưu cục: Phường Nam Thành

Điện thoại:

Địa chỉ: Phố Phúc Chỉnh 2, Phường Nam Thành Nam Thành Ninh Bình Ninh Bình

Xem chi tiết>>