MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nam Thanh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 475060

Tên bưu cục: Nam Thanh

Điện thoại: 0917040737

Địa chỉ: Xóm 7a, Xã Nam Thanh Nam Thanh Nam Đàn Nghệ An

Xem chi tiết>>