MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nam Thượng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 355610

Tên bưu cục: Nam Thượng

Điện thoại: 02183871035

Địa chỉ: Xóm Bình Tân, Xã Nam Thượng Nam Thượng Kim Bôi Hoà Bình

Xem chi tiết>>