MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nam Viêm

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 283520

Tên bưu cục: Nam Viêm

Điện thoại: 02113854189

Địa chỉ: Thôn Khả Do, Xã Nam Viêm Nam Viêm Phúc Yên Vĩnh Phúc

Xem chi tiết>>