MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Nga Bạch

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 444080

Tên bưu cục: Nga Bạch

Điện thoại: 01689621546

Địa chỉ: Thôn Bạch Trưng, Xã Nga Bạch Nga Bạch Nga Sơn Thanh Hoá

Xem chi tiết>>